Plaagdier risico inventarisatie kosten

Heb je een bedrijf dan is de kans ruimschoots aanwezig dat je op een gegeven moment met plaagdieren in aanraking zult komen. Op het moment dat jij ongedierte in je bedrijf hebt rondlopen is er een kans dat je de productie zult moeten stopzetten tot het probleem is opgelost. Het is dan ook beter om dit te voorkomen. Je kan in dat geval een plaagdier risico inventarisatie laten uitvoeren. We keken naar een dergelijke inventarisatie, wat je ervan mag verwachten, en wat de kosten ervan zijn.

Wat gebeurt er bij een plaagdier risico inventarisatie

Op het moment dat er in jouw bedrijf een plaagdier risico inventarisatie wordt uitgevoerd komen er een aantal punten aan bod:

 • Er wordt gekeken naar de staat van jouw bedrijf op dit moment. Dit houdt in dat er een zogeheten nul-meting wordt gehouden. Er wordt gekeken of je op dit moment last hebt van ongedierte in jouw bedrijf. Dit wordt gepeild aan de hand van een uitgebreid onderzoek wat in jouw bedrijf wordt uitgevoerd. Werkelijk iedere hoek van het bedrijf wordt geïnspecteerd op de aanwezigheid van ongedierte. Het hele bedrijf wordt in kaart gebracht, inclusief de punten waar op dat moment al sprake is van ongedierte.
 • De omgeving van het bedrijf wordt in kaart gelegd. De mate waarin er ongedierte aanwezig is in een bedrijf hangt vaak samen met de ligging van jouw bedrijf. Een bedrijf wat bijvoorbeeld aan het water gelegen is zal eerder last krijgen van ratten of ander ongedierte wat aan de waterkant leeft. Een bedrijf wat juist aan een groene rand staat van de stad of een dorp zal last krijgen van ongedierte wat zich voedt met het blad van bomen. Dit ongedierte zal verdwalen binnen jouw bedrijf en daar voor een probleem zorgen.
 • De bouwkundige staat van jouw pand. Bij de bouw van een bedrijfspand wordt tegenwoordig volop rekening gehouden met de mogelijkheid om plaagdieren te kunnen weren. Er wordt bij de hele constructie voorkomen dat plaagdieren ergens een nest kunnen bouwen om zich in voort te planten. In het verleden werd hier nog niet zo uitgebreid rekening mee gehouden waardoor er in oude gebouwen regelmatig uitbraken zijn van plaagdieren. De bouwkundige staat wordt dus in zijn geheel onder de loep genomen, en daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van plaagdieren om zich te nestelen. Daarnaast wordt er gekeken naar de plekken waar de plaagdieren zich al hebben genesteld. Bij dit alles wordt exact in kaart gebracht waar in jouw bedrijfspand de kwetsbare plekken zitten.Aan de hand van deze scan van de bouwkundige staat van jouw pand wordt bepaald wat de plekken zijn die extra aandacht verdienen.
 • De maatregelen die nu worden getroffen. Het zal zomaar zo zijn dat er bij jouw bedrijf op dit moment al maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat er een uitbraak zal zijn van ongedierte. De maatregelen die op dit moment al worden getroffen worden bij deze scan eveneens in kaart gebracht. Op die manier kan er worden gekeken naar de doeltreffendheid van deze maatregelen. Er wordt gekeken naar bouwkundige aanpassingen die zijn getroffen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de bouwkundige aanpassingen die voor de nabije toekomst op de agenda staan om te worden uitgevoerd.
 • Potentiële gevaarplekken worden in kaart gebracht. Op het moment dat jouw hele bedrijf door de scan is gehaald worden de potentiële gevaarlijke plekken in kaart gebracht. Er wordt een plan gemaakt om deze plekken aan te pakken om te voorkomen dat er een (verdere) uitbraak van plaagdieren zal plaatsvinden.
 • Een plan van aanpak. In samenspraak met het bedrijf wat de risico inventarisatie heeft gemaakt wordt er een plan van aanpak gemaakt. Genomen aanpassingen in het bedrijf worden doorgenomen en eventueel hersteld. Er worden speerpunten opgesteld in de vorm van werkdoelen waaraan gewerkt gaat worden om het bedrijf veilig te wapenen tegen plaagdieren.

Wat zijn de kosten van een ongedierte inspectie

Over de exacte hoogte van de kosten van een ongedierte inspectie valt niet heel veel concreets te zeggen. Dat komt doordat geen twee situaties identiek zullen zijn. De prijs hangt af van een aantal factoren die we zullen benoemen:

 • De grootte van het bedrijfspand. De grootte van het bedrijfspand bepaalt natuurlijk voor een groot deel de kosten van een ongedierte inspectie. Hoeveel meer werk er moet gedaan worden, hoe hoger de kosten zullen zijn. Ook de kosten van een dergelijke analyse worden erdoor bepaald.
 • Het soort ongedierte. De soorten ongedierte die een bedreiging vormen binnen jouw bedrijf bepalen de kosten van de inspectie en de analyse. De ene soort ongedierte is nu eenmaal een stuk gemakkelijker in kaart te brengen en te verdelgen dan de andere soort.
 • Het soort bestrijding wat moet worden uitgevoerd. Het soort bestrijding wat in een bedrijf moet worden uitgevoerd bepaalt de hoogte van de kosten van de risico analyse. Het is dus geen vaststaand bedrag.

Besparen door offertes op te vragen

Je bespaart op de kosten van een ongedierte risico inventarisatie door eerst offertes op te vragen. Dat doe je met onderstaande button. Vervolgens krijg je meerdere offertes toegestuurd om te vergelijken. Dat kost slechts een paar minuten en de besparing kan al snel oplopen tot zo’n 25 procent. Je vergelijkt ze op de volgende punten:

 • Arbeidsloon. Het aantal uren arbeidsloon moet op de offerte uitgesplitst staan, samen met het tarief per uur voor de werkzaamheden.
 • Materialen. De materialen die gebruikt worden dienen te worden vermeld en berekend op de offerte.
 • Prijzen inclusief de BTW. De BTW moet op de offerte vermeld staan; prijzen zonder BTW hoef je niet te accepteren.
 • De kilometerkosten. De kosten die een medewerker maakt om bij jouw bedrijf te komen worden in de vorm van kilometerkosten in rekening gebracht.

Vergelijk ongediertebestrijders in jouw regio!

Iedere klus is anders. Daarom zijn er flinke prijsverschillen. Wees verstandig en vergelijk eerst de prijzen zodat je zeker weet dat je niet de hoofdprijs zult betalen! Vul hieronder je postcode in en begin direct met het vergelijken van offertes. Zo kun je tot wel 30% besparen!