Stalbrand door ongedierte voorkomen

Je hoort het geregeld op het nieuws: een grote stalbrand op een boerderij. De boer, die zijn ziel en zaligheid in zijn bedrijf heeft gestoken, ziet zijn levenswerk in vlammen op gaan. Deze stalbranden zijn dan ook rampzalig voor wie het overkomt. Feit is dat dit gemakkelijk te voorkomen valt, mits de juiste maatregelen worden getroffen. De reden hiervan is dat stalbrand voornamelijk komt door ongedierte en kortsluiting. De belangrijkste oorzaak, ongedierte, zullen we nu bespreken.

Een schuw beestje wat binnen komt

Heb je een agrarisch bedrijf, dan zal je stallen hebben die gelegen zijn in een groene omgeving. Deze omgeving is uiteraard de natuurlijke habitat van muizen. Staat jouw bedrijf in de buurt van een rivier of sloot, dan zal dat ook de natuurlijk woonplek zijn van ratten. Deze dieren zullen doorgaans buiten leven omdat ze behoorlijk schuw zijn. Op het moment dat hun voedsel echter te schaars wordt zullen ze hun heil binnenshuis gaan zoeken. Dat is het moment waarop je op moet gaan passen. De herfst- en wintermaanden zijn de maanden waarin je het meeste ongedierte in je stal zal aantreffen. Het wordt dan immers steeds lastiger om in de omgeving van jouw huis of aan de slootkant voedsel te vinden. De ratten en muizen zoeken een plek waar ze wel voedsel vinden; jouw stal.

Hoe ratten en muizen jouw stal bedreigen

Wanneer je een boerenbedrijf hebt zal je er in deze periode goed op alert moeten zijn dat je geen ratten of muizen in je stal krijgt. Ze vormen namelijk op meerdere manieren een bedreiging:

  • Ziektes overbrengen. Doordat ratten en muizen overal met hun snorharen in zitten zullen er veel ziektekiemen in blijven zitten. Dat kan ervoor zorgen dat de besmettelijke ziekten van een bedrijf in jouw omgeving bij jouw stal binnenkomt, zelfs wanneer je het vee uit voorzorg binnenhoudt. Daarnaast brengen ze ziektes naar jou en je gezin toe. Het is niet voor niets dat in ziekenhuizen altijd wordt gevraagd om een extra controle wanneer je aangeeft dat je een boerenbedrijf hebt.
  • Brand stichten. Ratten en muizen hebben lange knaagtanden en die groeien hun hele leven lang. Het is dan ook zaak dat ze deze kort houden. Dat doen ze door te knagen aan alles wat ze tegenkomen. Denk daarbij aan deuren van hout maar bijvoorbeeld ook aan muren en leidingen. De stroomkabels in jouw schuur kunnen dus gemakkelijk kapot worden geknaagd. Op die manier, een kapotte stroomkabel, kan er heel gemakkelijk een brand ontstaan in een stal. Komt er water bij, dan is er gelijk sprake van een kortsluiting. Doordat er veel brandbare materialen in een stal aanwezig zijn zal de brand vrij snel uitslaan waardoor de volledige veestapel in de stal verloren mag worden beschouwd.

Voorkomen dat ratten en muizen brand stichten

Verzekeraars krijgen enorme schadeclaims te verduren wanneer deze zaken gebeuren. Het is dan ook niet voor niets dat ze aandringen op een strengere controle op ratten en muizen. De oorzaak va een stalbrand moet goed worden vastgesteld voordat er tot uitkering wordt overgegaan. Het is namelijk redelijk gemakkelijk te voorkomen dat het ongedierte jouw stal in vuur en vlam zet. We hebben een aantal tips voor je op een rij gezet.

  • Pas op met de begroeiing. De begroeiing rondom een stal kan je zo hoog of laag laten als je zelf wil. Op het moment echter dat je last krijgt van ratten en muizen is het zaak dat je deze laag gaat houden. Een lage begroeiing is namelijk geen prettige plek voor muizen en ratten om zich in op te houden. Door dus in de winter en het najaar te zorgen voor een lage begroeiing – en deze liefst  het hele jaar door laag te houden – voorkom je dus dat ongedierte zich een weg weet te vinden naar jouw stal.
  • Houd deuren goed gesloten. Bouwkundig is er nogal eens wat mis met stallen. Zo zie je geregeld stallen waarvan de deuren voortdurend open staan of waarbij er onderaan de deuren houtrot zit. Deze plekken vormen een gemakkelijk doelwit voor ratten en muizen. Ze kunnen zich gemakkelijk een weg naar binnen knagen waarna jouw kabels het doelwit zijn. Door deuren van een stal goed gesloten te houden – met drangers – en het materiaal goed te onderhouden kan gemakkelijk worden voorkomen dat muizen en ratten naar binnen komen.
  • Een regelmatige screening. Vermoed je toch dat je ongedierte in je stal hebt, dan is het aan te raden om geregeld een screening te laten uitvoeren. Een bedrijf wat gespecialiseerd is in ongediertebestrijding zal screenings houden door alle punten in jouw stal te controleren. Er wordt gekeken naar de deuren van de stal, eventuele openingen en beluchtingsgaten in de wand, defecte ventilatieroosters maar ook naar de omgeving van de stal. Daardoor kan worden voorkomen dat dit ongedierte naar binnen kan trekken om daar vervolgens schade aan te richten.

De kosten van het bestrijden van stalbrand door ongedierte

We informeerden bij ongediertebestrijders naar de kosten van het bestrijden van stalbrand door ongedierte. Men kwam met de volgende informatie:

Wat voor werkzaamheden worden er uitgevoerd Eenmalig / periodiek Prijs per klus
Bestrijden van een ratten- of muizenplaag door vangen ongedierte, verdelgen nest en verwijderen geursporen Eenmalig Tussen 350 en 425 euro afhankelijk van de grootte van de stal
Screenen op de mogelijkheid van ratten- of muizenplaag, eventueel aangevuld met bestrijden van een ratten- of muizenplaag,  verdelgen van nest en verwijderen van geursporen Periodiek Per keer tussen 200 en 295 euro

Offertes die levens redden

Je kan gemakkelijk besparen op bovengenoemde diensten door eerst offertes op te vragen. Dat doe je met deze knop. Je krijgt een aantal offertes van ongediertebestrijders die je vergelijkt op de volgende punten:

  • Arbeidsloon. Je huurt een bestrijder van ongedierte vaak in op basis van een blok van een aantal uren; goed om in de gaten te houden.
  • Materiaal.
  • BTW.
  • Kilometerkosten.
  • Voorrijkosten.

Vergelijk ongediertebestrijders in jouw regio!

Iedere klus is anders. Daarom zijn er flinke prijsverschillen. Wees verstandig en vergelijk eerst de prijzen zodat je zeker weet dat je niet de hoofdprijs zult betalen! Vul hieronder je postcode in en begin direct met het vergelijken van offertes. Zo kun je tot wel 30% besparen!